möt morgondagens företagare

Entreprenör Sala är Salas lokala forum för elever som driver någon form av projekt eller UF-företag inom ramen för entreprenörskap i skolan. Här kan man både som elev och extern intressent ta del av aktuell information och händelser kring vårt pågående arbete. Tanken är att synliggöra vad entreprenörskap i Salas skolor handlar om och väcka nyfikenhet och engagemang hos alla som är intresserade. Vår vision är att utveckla en mötesplats där alla former av skolinriktat entreprenörskap i Sala har sin självklara plats.

Välkommen till Entreprenör Sala!

 

Lokala UF-företag läsåret 2022-2023

UF-elever lokalt läsåret 2022-2023

På Kungsängsgymnasiet erbjuds både yrkesprogram såväl som högskoleförberedande program . På Kungsängsgymnasiet har entreprenörskap en viktig och central roll och återfinns på Ekonomiprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet. Nytt under läsåret 2022-2023 är att entreprenörskap också erbjuds som individuellt valbar kurs för elever på övriga program. Undervisningen sker antingen i form av UF-företagande eller som projekt beroende på program.
Skolan är i dagsläget en av de enda i landet som låter ekonomielever arbeta med UF under samtliga tre år.

Ösby är Västmanlands Naturbruksgymnasium och ligger strax utanför Sala. Här finns Naturbruks-programmet med inriktningarna Lantbruk, Skog och Djur/Häst och Byggprogrammet med inriktningarna Husbyggnad, Anläggning och Målare.
Skolan har en lång tradition av entreprenörskap och då i form av UF-företagande vilket ses som en viktig del i att förbereda eleverna för ett eventuellt framtida företagande.

Silverstänk

kick off

Engagerade lärare

Entreprenör Sala

Entreprenör Sala är en digital och fysisk samlingsplats för alla som arbetar med och är intresserade av entreprenörskap i Sala kommuns skolor. Tanken är att på ett lättillgängligt och överskådligt sätt tillhandahålla aktuell information kring pågående arbeten och händelser men också för att ge intressenter och partners en möjlighet att på ett enkelt vis kunna engagera sig.

silverstänk –

Galan för unga entreprenörer

Sedan några år tillbaka anordnar representanter från Salas näringsliv tillsammans med de lokala gymnasieskolorna, Kungsängsgymnasiet och Ösby naturbruks-gymnasium, entreprenörgalan Silverstänk. Under en spektakulär kväll i slutet av läsåret samlas de elever, lärare och samarbetspartners som på olika sätt har varit delaktiga i det entreprenöriella lärandet under året.

alexander startade eget efter studenten

Alexander Boman klev rakt in i arbetslivet direkt efter studenten. Han har gått Fordon och transportprogrammet på Kungsängsgymnasiet och lärde sig grunderna i att starta eget via sitt UF-företag. Idag driver han Alexanders Bil & Mek i Tärnsjö.

X