möt morgondagens företagare

Entreprenör Sala är Salas lokala forum för elever som driver någon form av projekt eller UF-företag. Här kan du ta del av aktuell information och händelser kring vårt arbete. Vår vision är att utveckla en mötesplats där alla former av skolinriktat entreprenörskap har plats.

kungsängsgymnasiet

På Kungsängsgymnasiet erbjuds både yrkes- och nationella program . Ett av Kungsängsgymnasiets främsta områden är att arbeta med entreprenörskap och UF-företagande. Skolan är i dagsläget en av de enda i landet som låter ekonomielever arbeta med UF under samtliga tre år.

ösby naturbruksgymnasium

Ösby är Västmanlands Naturbruksgymnasium och ligger i strax utanför Sala. Här finns Naturbruksprogrammet med inriktningarna Lantbruk, Skog och Djur/Häst och Byggprogrammet med inriktningarna Husbyggnad, Anläggning och Målare.

Lokala UF-företag hittills 2021-2022

UF-elever lokalt hittills 2021-2022

Inget på gång just nu

Silverstänk

kick off

Engagerade lärare

Entreprenör Sala

Entreprenör Sala är en digital och fysisk samlingsplats för alla som arbetar med och är intresserade av entreprenörskap i Sala kommuns skolor. Tanken är att på ett lättillgängligt och överskådligt sätt tillhandahålla aktuell information kring pågående arbeten och händelser men också för att ge intressenter och partners en möjlighet att på ett enkelt vis kunna engagera sig.

silverstänk –

Galan för unga entreprenörer

Sedan några år tillbaka anordnar representanter från Salas näringsliv tillsammans med de lokala gymnasieskolorna, Kungsängsgymnasiet och Ösby naturbruks-gymnasium, entreprenörgalan Silverstänk. Under en spektakulär kväll i slutet av läsåret samlas de elever, lärare och samarbetspartners som på olika sätt har varit delaktiga i det entreprenöriella lärandet under året.

alexander startade eget efter studenten

Alexander Boman klev rakt in i arbetslivet direkt efter studenten. Han har gått Fordon och transportprogrammet på Kungsängsgymnasiet och lärde sig grunderna i att starta eget via sitt UF-företag. Idag driver han Alexanders Bil & Mek i Tärnsjö.

X