Målarna UF
Affärsidé
Vi erbjuder jobb inom måleri åt privatpersoner. Kan vara tapetsering, spackling, inomhusmålning, utomhusmålning m.m.
Kategori
Hus & hem
E-postadress
malarna.uf@hotmail.com
Telefonnummer
073-7865249
Företagsledare/VD
Angelica Lewin
Marknadsföring
Angelica Lewin
Ekonomi
Ebba Günther
X