Draff UF
Affärsidé
Under ölbryggningsprocessen bildas en restprodukt av den mäskade kornmalten som kallas för drav. Drav innehåller mycket fibrer och protein men också en del socker som vi ska ta tillvara på genom olika livsmedel. Vi riktar oss till alla målgrupper som är intresserade av ett nytt och hållbart livsmedel och kan tänka sig en ny typ av granola.
Kategori
Mat & dryck
E-postadress
draffuf@outlook.com
Telefonnummer
0738746746
Företagsledare/VD
Timothy Jansson / Lovisa Pehrson
X