På gång läsåret 2021/2022

Socialt företagande

Socialt företagande är ett begrepp som blir allt mer vanligt när man pratar om entreprenörskap idag. Att utbilda och förbereda våra gymnasieelever i detta ser vi därför som en självklarhet. Entreprenör Sala har därför som ett av sina prioriteringsområden att introducera detta i undervisningen och har tillsammans med Coompanion Mälardalen och Västerås Science Park, vilka båda är starka aktörer inom socialt företagande i regionen, ett samarbete kring detta.

www.coompanion.se/malardalen

www.vasterassciencepark.se

Digitalt företagande

Samhället har under året fått göra stora omställningar vilket har påverkat företagandet och dess förutsättningar i grunden. Detta läsår är ett centralt fokus med undervisningen i entreprenörskap därför det digitala företagandet. Våra entreprenörelever jobbar mer digitaliserat jämfört med tidigare år och fokuserar främst sin marknadsföring och försäljning via sociala medier.
Nytt för i år är dessutom möjligheten att skapa en webbshop där UF-företagen kan sälja sina produkter. Detta i samarbete med Visma som är en av Ung Företagssamhets partners.

Följ länken erbjudande från Visma för mer info…

Entreprenör Sala är Salas lokala forum för elever som driver någon form av projekt eller UF-företag. Här kommer du kunna ta del av aktuell information och händelser kring vårt arbete. Vår vision är att utveckla en mötesplats där alla former av skolinriktat entreprenörskap har sin plats.

X